مرکز آموزش و جامعه‌پذیری کارکنان بیت‌پین

ما بیت پینی هستیم

رمز موفقیت بیت‌پین تیم یک دست و همدل‌ش هست. مهم‌ترین نکته در تداوم موفقیت‌مون اینه که همدلی و تعهد رو هیچ‌وقت فراموش نکنیم.

۸۰+

عضو تیم بیت‌پین

40+

عضو تیم عملیات

آخرین دستورالعمل‌ها و پروتکل‌ها

ارزش‌های سازمانی بیت‌پین را می‌دانید؟

تمامیت رفتاری (Integrity)

ما همه مسئول کارها و حرف‌هایمان هستیم.

همکاری و همرنگی (Collaboration)

همه با همدیگر در حال ساختن یک چیزی هستیم.

سرسختی (Hard Work)

روحیه مبارزه و رقابت در دل ما نهادینه شده است.

آزادی عمل (Freedom)

ما در انجام کارهای مربوط به خود اختیار و استقلال لازم را داریم.

اخبار و جلسات خبرها و رویدادها

 

 

https://ourbitpin.com/author/turitor/

وبلاگ انفرادی

ایجاد نرم افزاری متناسب با بازی های توسعه بازی های